Hiện nay, ung thư phổi là bệnh rất phổ biến, thường gặp ở nam, đặc biệt trên những đối tượng hút thuốc lá. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm chiếm tỷ lệ rất thấp.