Lunasin có khả năng ức chế quá trình phân chia của tế bào thông qua việc gắn kết được các protein đặc hiệu của nhiễm sắc thể. Do vậy, khi được bổ sung vào cơ thể, chúng được ví như những "vệ sĩ" bảo vệ tế bào, ngăn chặn quá trình tăng sinh bất thường.