Ở Việt Nam, ung thư phổi đứng hàng thứ hai sau ung thư gan ở cả hai giới nam và nữ. Tuy nhiên, ung thư phổi có thể phòng tránh dễ dàng và chủ động bằng cách không hút thuốc và tránh xa khói thuốc lá.