Ở Việt Nam, u nấm phổi hay gặp nhất ở những người bị lao phổi tạo hang, điều trị lâu dài các loại thuốc ức chế miễn dịch như corticoides, azathioprine. Trong phẫu thuật, chuyên gia sẽ cắt đi phần phổi mang u, thường là một phân thùy.