U phổi là sự phân chia và phát triển bất thường của các tế bào trong mô phổi hoặc đường hô hấp dẫn đến phổi. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh u phổi, mời các bạn cùng theo dõi tư vấn đến từ chuyên gia trong video trên!