U phổi lành tính là khối u không có khả năng xâm lấn hay xâm nhập vào các cơ quan hay tổ chức lân cận và không có khả năng phát triển ở một hay nhiều cơ quan khác trong cơ thể (di căn).