U phổi là kết quả của việc tăng trưởng bất thường trong các tế bào, là dấu hiệu phổ biến của ung thư. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại u đều phát triển thành ung thư, đó là u phổi lành tính. Cùng lắng nghe chuyên gia phân tích trong video trên!