U phổi khởi phát từ sự phát triển bất thường của các tế bào tại phổi. Bệnh u phổi cũng được phân chia thành 2 dạng là u phổi lành tính và u phổi ác tính. Tuy nhiên, đa số các trường hợp khi phát hiện ra u phổi đều ở dạng ác tính.