Gia tài, cơ nghiệp cả đời cũng không còn quan trọng khi căn bệnh ung thư “gõ cửa”. Chỉ khi đó ta mới hiểu, sức khỏe là thứ đáng giá nhất! Vậy nên đừng đợi khi đời tối tăm mới khát khao ánh sáng!