Các phương pháp điều trị ung thư hiện đại đã đạt được nhiều bước tiến lớn về hiệu quả điều trị. Tuy nhiên, việc sử dụng các phương pháp này vẫn luôn song song với nhiều vấn đề đi kèm khác.