Hiện nay, nhiều nước trên thế giới, với xu hướng "trở về thiên nhiên" thì việc sử dụng các thuốc từ dược liệu của người dân ngày càng gia tăng. Những thuốc này phù hợp với quy luật sinh lý của cơ thể con người mà rất ít những tác động có hại.